Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Pohronský Ruskov
Hlavná 74
935 62 Pohronský Ruskov


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Obec Pohronský Ruskov
Hlavná 74
935 62 Pohronský Ruskov

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 36 7795038

Web: http://www.pohronskyruskov.sk

E-mail: obecpohr.ruskov@stonline.sk

IČO: 00307394

DIČ: 2021023675

Bankové spojenie

IBAN: